Hoidot

Koko hieronta, jota on käytetty suomessa 1920- ja 1930-luvuilla. Sieltä taito on siirtynyt nykyaikaan 1980- ja 1990-luvuilla. Tehokas kokonaisuus, jossa keskitytään kehon ääreisosien ja lihasten kiinnityskohtien huolelliseen käsittelyyn. Yhden hoitokerran kesto noin 120 minuuttia.

Hoidossa keskitytään jännittyneiden lihasten käsittelyyn.Hieronnan periaatteena on kohdistaa hoito ongelma-alueisiin. Selän alueella hyödynnetään myös nikamakäsittelyä sekä SI-nivel mobilisointia. Näiden avulla saavutetaan hoitotulokset huomattavasti nopeammin, verrattuna perinteiseen hierontaan ilman nikama tai nivelkäsittelyä.

Jalkaterien heijastealueiden käsittely, jolla vaikutetaan kehon toimintoihin tasapainottavasti. Hoitoindikaatioina muun muassa väsymys, stressioireet, univaikeudet sekä imeväisikäisten vatsakivut.